Takuu

Takuuehdot

TEEJII-tuotteilla on viiden (5) vuoden takuu.

Takuu vastaa T. J. Pyykkönen Oy:n omista ja sen alihankkijoiden osista samoin perustein. Maahantuojan ja komponenttivalmistajien takuun piiriin kuuluvat ketjut, laakerit, hammaspyörät, hihnat, hihnapyörät, ohjauskaapit, sähkömoottorit, vaihteet ja muut sähkölaitteet.

Takuu koskee materiaali- ja valmistusvirheitä. Takuun voimassaolo edellyttää ajan tasalla olevaa huoltopäiväkirjaa asiakkaan puolelta. Osat toimitetaan veloituksetta ja rikkoutuneet osat palautetaan valmistajalle takuutarkastukseen veloituksetta, mutta takuutöiden matkakustannukset veloitetaan aina asiakkaalta. Osien vaihtotyö sisältyy takuuseen.

Asiakkaan on muistettava, että takuun toteutuminen edellyttää valmistajan ja toimittajan antamien käyttö-, huolto- ja asennusohjeiden noudattamista.

Takuu ei vastaa:

  • Osien luonnollista kulumista
  • Jos huolto on ollut puutteellinen tai poikennut valmistajan ohjeista
  • Nosturikustannuksia
  • Matkakustannuksia

Garantivillkor

Alla TEEJII-produkter har en fem (5) års garanti.

Garantin gäller T.J. Pyykkönen AB:s egna och underleverantörens komponenter på samma grunder. Importörens och komponenttillverkares garanti täcker kedjor, kullager, kugghjul, remmar, remskivor, styrskåp, elmotorer, växlar och annan elektrisk utrustning.

Garantin omfattar material- och tillverkningsfel. Garantins giltighet erfodrar att kunden har en uppdaterad servicejournal. Delarna levereras utan kostnad och defekta delar returneras gratis till tillverkaren för garantibesiktning, men garantiarbetens resekostnader debiteras till kunden. Utbyte av delar ingår i garantin.

Kunden måste komma ihåg att garantin är föremål för tillverkarens och leverantörens drift-, underhåll- och monteringsanvisningar.

Garantin gäller inte:

  • Naturligt slitage av delar
  • Om underhållet har varit otillräckligt eller har avvikit från tillverkarens anvisningar
  • Krankostnader
  • Resekostnader