Garanti

Garantivillkor

Alla TEEJII-produkter har en fem (5) års garanti.

Garantin gäller T.J. Pyykkönen AB:s egna och underleverantörens komponenter på samma grunder. Importörens och komponenttillverkares garanti täcker kedjor, kullager, kugghjul, remmar, remskivor, styrskåp, elmotorer, växlar och annan elektrisk utrustning.

Garantin omfattar material- och tillverkningsfel. Garantins giltighet erfodrar att kunden har en uppdaterad servicejournal. Delarna levereras utan kostnad och defekta delar returneras gratis till tillverkaren för garantibesiktning, men garantiarbetens resekostnader debiteras till kunden. Utbyte av delar ingår i garantin.

Kunden måste komma ihåg att garantin är föremål för tillverkarens och leverantörens drift-, underhåll- och monteringsanvisningar.

Garantin gäller inte:

  • Naturligt slitage av delar
  • Om underhållet har varit otillräckligt eller har avvikit från tillverkarens anvisningar
  • Krankostnader
  • Resekostnader