TEEJII Utfodringssystem

 • Automationgrad efter kundes behov
 • Manuell
 • Semiautomation
  • Foderkomponenterna lastas manuellt
  • Resepten kan innehålla automatkomponenter
 • Helautomation

Obegränsad antal schemalagda foderblandningar i en stationär mixervagn

 • Ingår i helautomation med mixervagn
 • Obegränsad antal foderkomponenter
 • Obegränsad antal resept
 • Foderkomponenterna kan lastas från
  • tornsilon
  • spannmålsilon
  • avlastarbord

Obegränsad antal chemalagda utfodringar/dygn

 • Ingår in semi- och helautomation
 • Kilobaserad utfodring/utfodringområde
 • Vid behov kan fodret fördelas till båda sidor av bandet
 • Fodret kan tas från
  • Stationära eller mobila mixervagnar
  • Tornsilon
  • Avlastarbord

Datainsamling av använda foderkomponenter och utfodrad mängd/område

 • Ingår i helautomation
 • Option i semiautomation, kvitens applikation tillkommer

Kan manövreras helt oberoende av automatiken

 • Manöverpanel ingår i alla system oberoende av automationsgrad

Snabb utfodring till stora massor utan sortering av blandfoder

Testad och beprövad konstruktion

Drivningen består av industriella standarddelar

Passar alla typer av foderbord

Passar även i små utrymmen

Låga underhållskostnader

Broschyr
Ladda våra Broschyr!

Teejii_broschyr Utfudringsystem